Forsiden

Kalender

lørdag 30. september
1 etg.

MATHIAS STUBØ

Inngang: 70,-
Kl. 23:00

Vi gleder oss til å ha Mathias tilbake på Dattera! Som Proviant Audio har han gitt ut på den kredible labelet BBE. Han er også endel av DJ-kollektivet Diskorama som holder koken rundt om i Oslobyen.