Forsiden

Kalender

lørdag 02. juni
1 etg.

MATHIAS STUBØ

Inngang: 90
Kl. 23:00

Vi gleder oss til å ha Mathias tilbake på Dattera! Som Proviant Audio har han gitt ut på den kredible labelet BBE. Han er også endel av DJ-kollektivet Diskorama som holder koken rundt om i Oslobyen.