Forsiden

Kalender

mandag 15. oktober
2 etg.

Boklansering: Hvordan bruke teori?

Inngang: Gratis
Kl. 19:00

Det faktiske, praktiske analysearbeidet skjer i møtepunktet mellom metode, data og teori. Dette er det magiske stedet hvor god forskning oppstår – men også et sted som diskuteres alt for lite i lærebøker, og i møtene mellom foreleser og studenter. I kvalitativ analyse forskes det på tekster, utsagn, observasjon, visuelle uttrykk. Hva er kjernen i dette håndverket? Hvordan brukes teori? Er kvalitativ analyse en vitenskapelig, objektiv fremgangsmåte – eller er det først og fremst forskerens subjektive tolkninger som kommer til orde? Dette er spørsmål som blir besvart i boken, og som vil bli diskutert på Dattera til Hagen 15. oktober klokken 19.00.

Paneldeltakere:
Tore Rafoss: medforfatter av boka Hvordan bruke teori?, sosiolog og forsker ved KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning)
Netta Marie Rønningen: nyutdannet sosiolog og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo
Eirin Pedersen: sosiolog forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet
Arnt Maasø, Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), har mottatt flere formidlingspriser.

Ordstyrer er Sveinung Legard fra styret i Sosiologforeningen avdeling Østlandet

42666848 2264999046875770 8601179348956872704 o