Forsiden

Kalender

torsdag 02. februar
2.etg

Verdiløse menn

Kl. 18:00

Menn har lavere utdanning, høyere selvmordsrate og baler med endringer i kjønnsroller og anklager om giftig maskulinitet à la Andrew Tate. Klassekampen tar debatten om mannens (u)likestilling.
Vi spør:
- Hvilke likestillingsutfordringer møter gutter og menn?
- Har politikken blitt kjønnspolarisert, og hvilke konsekvenser kan det ha for samfunnet?
- Er den såkalte mannskrisa egentlig et spørsmål om klasse?
I panelet:
- Are Saastad (Reform – ressurssenter for menn, forfatter av «Usynlige menn»)
- Jørgen Lorentzen (Mannsforsker)
- Liza Reisel (Forsker, Institutt for samfunnsforskning)
- Claus Jervell (Leder av Mannsutvalget)
- Sandra Lillebø (skribent og ordstyrer)

320848770 5918661148240864 2536268623676380309 n